Projekty

Informujemy, że nasze przedsiębiorstwo realizuje projekt w ramach Pobrexitowej Rezerwy Dostosowawczej

 

Beneficjent: Rofood Export Import Ryszard Ogonowski

Tytuł projektu: „Dywersyfikacja działalności firmy poprzez inwestycję w myjnię samochodów ciężarowych i autobusów.”

 

Cele i planowane efekty:

         uodpornienie firmy na kryzysy zewnętrzne

         przeciwdziałania negatywnym skutkom brexitu

 

Całkowita wartość projektu: 196 024 EUR
Dofinansowanie projektu z UE: 196 024 EUR